KKNK
gepos in

Oudtshoorn groet geliefde Dr. David Piedt

Kknk
gepos in

Ons maak met leedwese amptelik bekend dat die geliefde en geëerde dr. David Arthur Piedt (gebore 21 Maart 1940) ons op 27 Julie 2020 ontval het.

Dr. Piedt kon ondanks sy ingesteldheid op gesondheid, nie die aggressiewe aanval van die Covid-19-virus vryspring nie.