MeerOorKKNK

Die KKNK is ’n familiefees wat besoekers van regoor Suid-Afrika en die wêreld lok.
Personeel
Kknk
KKNK Direksie
Kknk
Crispin Sonn

Nie-uitvoerende voorsitter

Kknk
Ismail Mahomed

Nie-uitvoerend

Kknk
Denver Moses

Nie-uitvoerend: voorsitter van die menslike hulpbronnekomitee

Kknk
Johannes van Niekerk

Nie-uitvoerend: voorsitter van die finansies- en risikokomitee

Kknk
Chad Louw

Nie-uitvoerend

Kknk
Theresa Olivier

Nie-uitvoerend

Kknk
Olga Wyngaard

Nie-uitvoerend

Kknk
Hugo Theart

Artistieke direkteur