KKNK 2018: Voorstel vir Aanbieding

VOORSTEL VIR KKNK
21 tot 27 Maart 2019
SLUITINGSDATUM
2 Julie 2018
A. BESONDERHEDE VAN AANBIEDING

Voorgestelde titel van aanbieding*

Naam van produksiehuis / vervaardiger / aanbieder*

B. KONTAKBESONDERHEDE VAN SKAKELPERSOON

Die kontakpersoon dien as skakel tussen jou aanbieding en die KKNK en moet maklik bereikbaar wees en ook in staat wees om besluite te neem.

Voornaam*

Van*

Tel

Sel*

E-pos*

Stad/Dorp*

C. GENRE / TIPE AANBIEDING

Kies ’n Genre/Tipe en Kunsvorm uit die onderstaande tabel en dui die toepaslike opsie(s) aan:

Genre / Tipe

Kunsvorm

Genre / Tipe

Kunsvorm

Toneel

(bv. drama, komedie, klug of skerpskerts)

Musiekteater

(bv. kabaret, opera, pantomime of revue)

Kontemporêre Musiek

(bv. alternatief, gospel, folk, hip-hop, crossover, pop, rock, blues, fusion, kommersieel, wêreldmusiek, rhythm & blues of soul)

Klassieke Musiek

(bv. instrumentaal of sang)

Woordkuns / Vertellings

(bv. voorlesings of vertellings)

Dans- en Bewegingsteater

(Voorstelle waar dans interdissiplinêr met musiek- of teateraanbiedings geïnkorporeer word, word veral aangemoedig.)

Uitkampteater

(Spesifiseer die genre van jou Uitkampteater-aanbieding bv. komedie, drama, dans, kabaret, kindervermaak of woordkuns.)

Straatteater

(Dui dit duidelik in jou voorstel aan indien jy die KKNK se Straatteater-komponent in sy geheel wil saamstel.)

Klein Karoo Ervarings

(bv. spys & drank, toere, werkswinkel of sport)

Kuierbuurt Musiekverhoë

(Alle musikante, hul bestuurders en/of platemaatskappye wat belang stel om in die vasgestelde tydgleuwe op te tree, is welkom om ’n voorstel in te dien.)

Dui die genre / tipe aanbieding hier aan*

Dui die kunsvorm van jou aanbieding hier aan
Kies die kunsvorm uit die tabel hier bo

D. AANBIEDING-INLIGTING

Taal van aanbieding*

Kies die gradering van toepassing op jou aanbieding

Dui die ouderdomsbeperking aan, indien van toepassing (bv. o.10, 0.12, o.14, o.16 of o.18)

Rede(s) vir ouderdomsbeperking (bv. taal, geweld, seks, naaktheid, diviniteit, vooroordeel of spesifiseer indien ander)

Totale tydsduur van aanbieding (’n Voorlopige aanduiding word benodig en akkurate tydsduur sal bevestig word indien jou voorstel gekeur word)

Beskrywing van produksie of projek in ongeveer 150 woorde (vir alle voorstelle)

Hierdie beskrywing sal gebruik word as basis vir alle bemarkingsplatforms (Feesgids, webblad ens. ) indien jou voorstel aanvaar word.*

Lys betrokkenes en aard van betrokkenheid

Betrokkenheid by produksie

Naam en Van

Rolverdeling

Vir toneel: Naam van akteur/aktrise en karakter in stuk

Vir musiek: Naam van musikant en instrument of sangstem

Teks

Vertaling

Oorspronklike werk

Regie

Musiek

Choreografie

Verhoogbestuurder

Vervaardiger

Ander (naam - betrokkenheid)

Sal jou voorgestelde aanbieding by die KKNK debuteer?*

Debuut is ’n aanbieding wat: i) nog nooit voorheen professioneel opgevoer of aangebied is en waarvoor kaartjies verkoop is nie, ii) vir die eerste keer op die KKNK te sien sal wees en, iii) nuutgeskepte werke wat nie ’n nuwe samestelling van bestaande werk is nie.

E. KONTRAKTIPE

Een van die volgende kontraktipes sal met jou onderhandel word, indien jou voorstel aanvaar word.

Loketkontrak

Kunste Onbeperk deel in die loketinkomste (30% van die bruto inkomste) van die aanbieding by die KKNK, maar dra geen verantwoordelikheid vir die skep van die aanbieding nie en ook nie vir die speelvak-kostes nie. Die meeste aanbiedings word op hierdie basis aanvaar.

Fooikontrak

Kunste Onbeperk vervaardig ’n geselekteerde aantal debuutaanbiedings. In hierdie geval dra Kunste Onbeperk die omset van die produksie en aanvaar verantwoordelikheid vir al die speelvakke. In ruil vir sy belegging, verwag Kunste Onbeperk inspraak in die kreatiewe proses.

Wat is jou voorkeur kontraktipe?*

Laai jou begroting hier op (slegs Vennootskap- en Fooikontrakte). Die volgende formate word aanvaar: pdf, txt, doc, docx, ppt, xlsx en xls. Dokumente moet kleiner as 8 MB wees.

F. INHOUD VAN AANBIEDING

Teks (slegs vir toneel- , Uitkampteater- en musiekteaterproduksies). Indien jou voorstel ’n teks insluit, voltooi die onderstaande tabel.

Aard van teks

Ja / Nee / Nie van toepassing

Nuutgeskrewe teks

Vertaling van ’n bestaande werk

Verwerking van ’n bestaande werk

Indien vertaling of verwerking, wat is die oorspronklike werk se titel?

Naam van oorspronklike skrywer/vertaler/verwerker

Laai jou teks hier op. Die volgende formate word aanvaar: pdf, txt, doc, docx, ppt, xlsx en xls. Dokumente moet kleiner as 8 MB wees.

Moenie karakters soos (" - , _ , >, < , * ") en lang name gebruik nie.

Musiek (slegs vir kontemporêre musiek, klassieke musiek, musiekteater, Uitkampteater en Kuierbuurt Musiekverhoë)

Indien jou voorlegging musiek insluit, heg die musiek/videos wat deel van jou produksie gaan vorm, hier aan. Dit moet verkieslik ’n Word-dokument wees met hyperlinks na jou musiek op YouTube, SoundCloud of in Dropbox ens. Die volgende formate is ook aanvaarbaar: pdf, txt, doc, docx, ppt, xlsx, xls, mp3 en mp4. Die dokument moet kleiner as 8 MB wees.

Opsomming (slegs vir toneel, Uitkampteater, musiekteater en literatuur)

Verskaf ’n opsomming van die storielyn van jou produksie en/of die inhoud van die program.

Motivering / Kreatiewe Visie (vir alle aanbiedings, behalwe Klein Karoo Ervarings, straatteater en Kuierbuurt Musiekverhoë)

Verskaf 'n kort paragraaf wat die kreatiewe visie van die produksie beskryf.

G. TEGNIESE OMVANG

Het jy ’n voorkeurvenue?

Benodig jy 'n bepaalde aantal sitplekke vir jou venue?

Gee ’n kort oorsig van jou tegniese behoeftes. Spesifiseer veral spesifieke elemente soos moontlike spesiale effekte en projeksies wat moontlik deel vorm van die tegniese vereistes, asook of die produksie spesifieke klankbehoeftes het, of ’n klavier benodig.

Wat is die minimum verhooggrootte wat jy vir jou produksie benodig?

Gee ’n kort oorsig van jou stel.

Ek aanvaar die Bepalings en Voorwaardes vir optrede by die KKNK, soos uiteengesit in hierdie dokument.

 Ek aanvaar

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

© 2018 KKNK. Alle Regte Voorbehou. Digitale Projekbestuur deur Lumico.

Log in with your credentials

Forgot your details?