Programvoorstelle vir KKNK 2018

KKNK-2017-web-programvoorstelle-blad-header-v1

Programvoorstelle vir KKNK 2018
Proposals for 2018 KKNK programme

Alle visuele kunstenaars word genooi om voorstelle vir moontlike insluiting by die KKNK 2018-program in te dien. Die 24ste KKNK word van Donderdag, 29 Maart tot Woensdag, 4 April 2018 op Oudtshoorn aangebied.

Die sluitingsdatum vir ander programvoorstelle was Maandag,17 Julie. Vir meer inligting oor spesifieke programinhoud, kontak Linda Marques, programbestuurder, by linda@kunste.org.za.

All visual artists are invited to submit proposals for possible inclusion on the programme of the 2018 Klein Karoo National Arts Festival (KKNK). The 24th KKNK takes place in Oudtshoorn from Thursday, 29 March to Wednesday, 4 April 2018.

The closing date for other programme proposals was Monday, 17 July. For more information on specific programming, contact Linda Marques, programme manager, at linda@kunste.org.za.

KKNK-2017-web-programvoorstelle-blad-Visuele-Kuns

VISUELE KUNS

Voorstelle vir visuele kunsuitstallings kan nou ingedien word. Vir meer inligting, laai die riglyne vir visuele kunsuitstallings hier af.

VISUAL ARTS

Proposals for visual art exhibitions can be submitted now. For more information, download the guidelines for visual art exhibitions Click here here.

NAVRAE

Indien jy enige navrae het, kontak gerus vir Linda Marques, programbestuurder, by +27 (0)82 461 2346 or linda@kunste.org.za.

ENQUIRIES

If you have any enquiries, please contact Linda Marques, Programme Manager, at +27 (0)82 461 2346 or linda@kunste.org.za.

KKNK-2017-web-programvoorstelle-blad-Navrae
KKNK-2017-web-programvoorstelle-blad-Sluitingsdatum

SLUITINGSDATUM

Dien jou voorstel so gou moontlik, maar voor die sluitingsdatum van Maandag, 18 September 2017 in.

CLOSING DATE

Submit your proposal as soon as possible, but before the closing date of Monday, 18 September 2017.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

© 2017 KKNK. Alle Regte Voorbehou. Digitale Projekbestuur deur Lumico.

Log in with your credentials

Forgot your details?