Programvoorstelle vir KKNK 2018

KKNK-2017-web-programvoorstelle-blad-header-v1

Programvoorstelle vir KKNK 2018
Proposals for 2018 KKNK programme

Alle aanbieders, vervaardigers en kunstenaars word genooi om voorstelle vir moontlike insluiting by die KKNK 2018-program in te dien. Die 24ste KKNK word van Donderdag, 29 Maart tot Woensdag, 4 April 2018 op Oudtshoorn aangebied.

All presenters, producers and artists are invited to submit proposals for possible inclusion on the programme of the 2018 Klein Karoo National Arts Festival (KKNK). The 24th KKNK takes place in Oudtshoorn from Thursday, 29 March to Wednesday, 4 April 2018.

PROGRAMRIGLYNE

Ons is veral op soek na innoverende en relevante Suid-Afrikaanse werk van uitstekende gehalte, met voorkeur aan nuwe werk. Lees meer in hierdie dokument oor al die inhoud wat ons vir 2018 verlang.

PROGRAMME GUIDELINES

We are particularly interested in innovating and relevant South African work of exceptional quality, with preference to new work. Read more in this document about all the content that we require for 2018.

KKNK-2017-web-programvoorstelle-blad-Riglyne
KKNK-2017-web-programvoorstelle-blad-Begroting

BEGROTINGSRAAMWERK

Indien jy ’n begroting saam met jou voorstel moet indien, maak gebruik van hierdie begrotingsraamwerk.

BUDGET TEMPLATE

If you need to submit a budget with your proposal, use this budget template.

BEPALINGS EN VOORWAARDES

Laai die bepalings en voorwaardes vir programvoorstelle hier af.

TERMS AND CONDITIONS

Click here to download the terms and conditions for programme proposals.

KKNK-2017-web-programvoorstelle-blad-Voorwaardes
KKNK-2017-web-programvoorstelle-blad-Sluitingsdatum

SLUITINGSDATUM

Dien jou voorstel so gou moontlik, maar voor die sluitingsdatum van Maandag, 17 Julie 2017, aanlyn in.

CLOSING DATE

Submit your proposal online as soon as possible, but before the closing date of Monday, 17 July 2017.

DIEN JOU VOORSTEL AANLYN IN

Slegs voorstelle wat aanlyn ingedien word, word oorweeg. Waar ondersteuningsdokumente opgelaai moet word, maak seker jou dokument(e) voldoen aan die vereistes, soos voorsien m.b.t. grootte en tipe dokument wat aanvaar kan word.

ONLINE PROPOSALS

Only proposals submitted online will be considered. Where supporting documents must be uploaded, ensure that the documents are according to the supplied specifications, regarding size and type of document accepted.

KKNK-2017-web-programvoorstelle-blad-Aanlyn-indien
KKNK-2017-web-programvoorstelle-blad-Visuele-Kuns

VISUELE KUNS

Visuele Kunsvoorleggings word apart hanteer. Die tema vir Visuele Kuns en die bepalings en voorwaardes daarvoor sal teen einde Julie 2017 beskikbaar wees.

VISUAL ARTS

Proposals for Visual Arts are managed separately. The theme for Visual Arts and the terms and conditions will be available at the end of July 2017.

NAVRAE

Navrae oor die programriglyne, of spesifieke voorstelle vir programinhoud, kan aan Hugo Theart, kreatiewe hoof, by [email protected] of Linda Marques by +27 (0) 44 203 8600 of [email protected] gerig word.

Indien jy enige navrae oor die aanlyn-proses het, kontak gerus vir J.C. Aucamp, bemarkingsbestuurder, by +27 (0) 44 203 8600 of [email protected].

ENQUIRIES

Enquiries about the programme guidelines, or specific proposals for programme content, can be directed to Hugo Theart, creative head, at [email protected] or Linda Marques, programme manager, at +27 (0) 44 203 8600 or [email protected].

If you have any enquiries about the online process, contact J.C. Aucamp, Marketing Manager, at +27 (0) 44 203 8600 or [email protected].

KKNK-2017-web-programvoorstelle-blad-Navrae

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

© 2017 KKNK. Alle Regte Voorbehou. Digitale Projekbestuur deur Lumico.

Log in with your credentials

Forgot your details?