OPVOLG: Oudtshoorn Water situasie

KKNK-2018-web-images-1000x500-watersituasie

OPVOLG: Oudtshoorn Water situasie

Alhoewel die laaste paar weke se watermonsteruitslae toon dat daar geen e.coli in Oudtshoorn se drinkwater is nie, is die troebelheid nog steeds te hoog en moet die drinkwater nog steeds gekook word.

Die rede vir die kook van die water is dat die hoë troebelheid die chlorinering oneffektief maak en die veiligheid van die drinkwater kan dan nie gewaarborg word nie. Die kook van die water maak dit veilig om te drink maar dit gaan nie die water skoner laat vertoon nie.

Omdat Oudtshoorn nie oor ‘n watersuiweringswerke beskik nie, kan die troebelheid nie verwyder word nie. Dit is ongelukkig ‘n natuurlike proses waar die onsuiwerhede, wat die troebelheid veroorsaak, met tyd, in die dam sal uitsaken skoon water tot gevolg hê.

Die damvlak is tans op 46% en saam met die ekstra 5% wat in die Melvilledam geberg word is die gekombineerde vlak dus 51%. Die KKNK het natuurlik ‘n invloed op die normale waterverbruik van die dorp en inwoners en feesgangers word ernstig versoek om water spaarsamig te gebruik.

UPDATE: Oudtshoorn Water situation

Oudtshoorn, 27 March 2018, 13:00 – Although the last few weeks of water samples show that there is no e-coli in Oudtshoorn drinking water, the turbidity is still too high and the drinking water is still to be boiled.

The reason for boiling the water is that the high turbidity makes chlorination ineffective and the safety of drinking water cannot be guaranteed. The boiling of the water makes it safe to drink but it will not show the water to be cleaner.

Since Oudtshoorn does not have water purification services, the turbidity cannot be cleared. Unfortunately, it is a natural process where the impurities, which cause turbidity, will result in clean water with time, in the dam.

The dam level is currently 46% and with the extra 5% stored in the Melville dam, the combined level is 51%. The KKNK certainly has an impact on the normal water consumption of the town, residents and festival goers are seriously requested to use water sparingly.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

© 2018 KKNK. Alle Regte Voorbehou. Digitale Projekbestuur deur Lumico.

Log in with your credentials

Forgot your details?