GELEENTHEID: INTERNSKAP / OPPORTUNITY: INTERNSHIP

Kunste Onbeperk, ism die Departement van Kultuursake en Sport, bied as deel van die Uitgebreide Openbare Werkeprogram (EPWP), aan jongmense die geleentheid om in Oudtshoorn te werk en leer. Suksesvolle kandidate ontvang ’n maandelikse honorarium.

AANSOEKERS MOET:

  • ‘n Suid-Afrikaanse burger, werkloos en tussen 20 en 34 jaar oud wees;
  • Oor ‘n geldige ID-dokuement en belastingnommer beskik.

AANSOEKE SLUIT:

Stuur ‘n verkorte CV, matrieksertifikaat of tersiêre kwalifikasie (indien jy daaroor beskik) en afskrif van jou ID na Daleen by info@kunste.org.za of lewer dit af by die Kunste Onbeperk-kantoor, Die Neelsie, Jan van Riebeeckweg 217, Oudtshoorn. Navrae: 044 203 8600. Geen onvolledige aansoeke sal oorweeg word nie.

______________________________________________________________

Kunste Onbeperk, in partnership with the Department of Cultural Affairs and Sport, is giving young people the opportunity to work and learn in Oudtshoorn, as part of the Expanded Public Works Programme (EPWP). Successful candidates will receive a monthly honorarium.

APPLICANTS MUST:

  • Be a South African citizen, unemployed and between the ages of 20 and 34 years;
  • Be in possession of a valid ID and tax number.

CLOSING DATE:

Send a short CV, matric certificate or tertiary qualification (if you have one) and a copy of your ID to Daleen at info@kunste.org.za or deliver it to the Kunste Onbeperk office, Die Neelsie, 217 Jan van Riebeeck Road, Oudtshoorn. Enquiries: 044 203 8600. No incomplete applications will be considered.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

© 2018 KKNK. Alle Regte Voorbehou. Digitale Projekbestuur deur Lumico.

Log in with your credentials

Forgot your details?